22 Oct 2022

UNIDO tham dự và chúc mừng kỷ niệm 25 năm thành lập khu công nghiệp DEEP C tại thành phố Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2022 - Khu công nghiệp DEEP C tại Hải Phòng là một trong những khu công nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) lựa chọn thí điểm chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp sinh thái.

Tổ hợp khu công nghiệp DEEP C là hệ thống các khu công nghiệp và cảng biển do nhà đầu tư Bỉ phát triển và vận hành tại thành phố Hải Phòng. DEEP C khởi động với dự án phát triển khu công nghiệp Đình Vũ vào năm 1997. Hiện nay, DEEP C đã đánh dấu sự khởi đầu hợp tác hiệu quả giữa Tập đoàn của Bỉ và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

DEEP C liên tục mở rộng trong 25 năm qua và hiện nay đang quản lý 5 khu công nghiệp tại Việt Nam, với tổng diện tích khoảng 3.400ha. DEEP C đang từng bước thực hiện các tiêu chuẩn về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), được coi là tiêu chí cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững của liên doanh. Đồng thời, DEEP C đã và đang áp dụng các mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc vào các hoạt động hàng ngày của mình.

Do đó, DEEP C đã cam kết lựa chọn các nhà đầu tư không sử dụng nhiêu liệu than, với định hướng là ít nhất 50% nhu cầu năng lượng của khu công nghiệp từ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2030.

Ban quản lý dự án khu công nghiệp sinh thái đã gửi lời chúc mừng và khen ngợi tới ban lãnh đạo DEEP-C nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tại Hải Phòng vào cuối tháng 10 năm 2022 và nhân cơ hội này trao đổi với các vị khách quý tham dự sự kiện. Dự án trân trọng mối quan hệ hợp tác chặt sẽ với khu công nghiệp DEEP C và ông Bruno Jaspaert, Giám đốc Điều hành của khu công nghiệp DEEP-C, người đã luôn hỗ trợ quá trình chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái và đóng vai trò là đại sứ và người vận động phát triển ngành công nghiệp xanh, bền vững và đem lại lợi nhuận tại Việt Nam.

Trong bài phát biểu của ông Bruno Jaspaert, Giám đốc Điều hành của khu công nghiệp DEEP C, mong muốn thực hiện các dự án sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, tái chế và bảo vệ môi trường, với mục tiêu trở thành Khu công nghiệp đầu tiên được công nhận là khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam.

Ông Florian Beranek, Chuyên gia của UNIDO, Giới thiệu về dự án khu công nghiệp sinh thái

Nhóm diễn giả phát biểu khai mạc hội nghị kỷ niệm 25 năm thành lập khu công nghiệp DEEP C. Ông Bruno Jaspaert, Giám đốc điều hành khu công nghiệp DEEP C (bên phải)