Liên hệ

Ban quản lý Dự án

 Phòng 203, Nhà B4, Khu Đoàn Ngoại giao Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

+84 24 3728 6360 / 3728 6359

Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Vụ Quản lý các Khu kinh tế

 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

+84 24 0804 4888

UNIDO Trụ sở chính

  • Alzate Tejada Adriana Maria, Điều phối viên Dự án, A.ALZATETEJADA@unido.org
  • Susan Christian, Giám đốc dự án, c.susan@unido.org