Khu công nghiệp Trà Nóc 1&2

Dự án đã hoạt động tại Khu công nghiệp Trà Nóc 1&2 từ năm 2014 để hỗ trợ ban quản lý Khu công nghiêp và các doanh nghiệp tiếp cận mô hình khu công nghiệp sinh thái. Đặc biệt, dự án đã được làm việc với 21 công ty của Khu công nghiệp từ các ngành thủy sản, đóng gói bao bì.

Đến tháng 3 năm 2019 , dự án đã đem lại nhiều lợi ích đáng kể về môi trường, kinh tế và xã hội cho các doanh nghiệp. Chúng được tóm tắt trong các tờ rơi dưới đây:

Hợp tác dùng chung lò hơi giữa 3 công ty với sự hỗ trợ của công ty Esco