KHU CÔNG NGHIỆP DEEP C

DEEP C Industrial Zones là nhà phát triển và điều hành của Bỉ đối với khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng cảng tại tỉnh Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh - khu vực đang phát triển năng động nhất ở miền Bắc Việt Nam

Khu công nghiệp Deep C bắt đầu vào năm 1997 với sự phát triển của DEEP C Haiphong I (trước đây gọi là Khu công nghiệp Đình Vũ), sự hợp tác giữa nhà đầu tư Bỉ Rent-A-Port và Ủy ban Nhân dân Hải Phòng.

Trong 24 năm qua, khu công nghiệp đã không ngừng mở rộng lên 3 khu công nghiệp tại Hải Phòng và 2 khu công nghiệp tại Quảng Ninh, tạo thành cụm khu công nghiệp DEEP C có diện tích 3.400 ha tại tâm điểm của sự bùng nổ cơ sở hạ tầng và sản xuất của khu vực, gần với sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu và mạng lưới đường cao tốc mở rộng.