Khu công nghiệp Hòa Khánh

Nghiên cứu điển hình về cộng sinh công nghiệp tại Hòa Khánh và Trà Nóc 1&2 góp phần thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Dự án "Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình Khu công nghiệp sinh thái toàn cầu” do UNIDO và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên (bao gồm năng lượng, nước và vật liệu) và giảm cường độ ô nhiễm và chất thải của doanh nghiệp và các bên liên quan. Lợi ích chính mang lại là tăng năng suất và giảm suy thoái môi trường. Đổi lại, những điều này sẽ góp phần mang lại những lợi ích khác như cải thiện khả năng cạnh tranh của ngành, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng đối với hàng hóa và dịch vụ thân thiện với môi trường.

Dự án tiếp tục hỗ trợ Khu công nghiệp Hòa Khánh và Trà Nóc 1&2 trong việc nhân rộng 12 cơ hội cộng sinh công nghiệp đã xác định trước đây tại 2 khu công nghiệp. Trong quá trình thực hiện, 03 cơ hội cộng sinh mới được xác định. 03 cơ hội tiềm năng đã được tiến hành xây dựng nghiên cứu tiền khả thi. Ngoài ra, một nghiên cứu điển hình đã được đánh giá là giải pháp cộng sinh công nghiệp hiệu quả tại KCN Hòa Khánh.

Dự án đã tổ chức các hội thảo và đào tạo thực hành cho 118 người và 26 doanh nghiệp trong khu công nghiệp tham gia để trình bày và thảo luận về kết quả đem lại.

Hiện nay, trong số 12 cơ hội, đã có 2 cơ hội đang được triển khai (1 tại KCN Trà Nóc và 1 tại KCN Hòa Khánh). Các cơ hội khác được thực hiện một phần hoặc thực hiện trong thời gian ngắn (2 tại KCN Trà Nóc và 2 tại KCN Hòa Khánh), đang có kế hoạch thực hiện (2 tại KCN Hòa Khánh), và hoàn toàn không thực hiện được (4 tại Trà Nóc và 1 tại KCN Hòa Khánh). Lý do không triển khai được là do chưa được sự quan tâm của doanh nghiệp, rào cản pháp lý và điều chỉnh kế hoạch hoạt động sau đại dịch covid.

Lợi ích từ các can thiệp cộng sinh công nghiệp

Các giải pháp cộng sinh công nghiệp chủ yếu tập trung vào việc tái sử dụng nước thải và chất thải của một công ty làm đầu vào cho một công ty khác; thu hồi nhiệt thải và nâng cao hiệu quả thu gom rác thải; và chia sẻ sử dụng chung nồi hơi nước cũng như chia sẻ phương tiện đi lại và các dịch vụ khác cho người lao động. Lợi ích từ các cơ hội cộng sinh công nghiệp thông qua việc tiết kiệm tài nguyên nước, năng lượng, giảm ô nhiễm và các lợi ích kinh tế khác đem lại khoản tiết kiệm đáng kể do các doanh nghiệp.

15 cơ hội cộng sinh công nghiệp được xác định (12 cơ hội từ giai đoạn trước và 3 cơ hội mới được xác định) tại hai Khu công nghiệp này có tiềm năng lớn trong việc cải thiện hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường cho các doanh nghiệp.

Việc triển khai các cơ hội cộng sinh công nghiệp sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả hoạt động của hai khu công nghiệp và là tiền đề cho việc trở thành khu công nghiệp sinh thái trong thời gian tới.

Dự án hỗ trợ Khu công nghiệp Hòa Khánh từ năm 2014 nhằm hỗ trợ ban quản lý khu công nghiệp và các doanh nghiệp tiếp cận mô hình khu công nghiệp sinh thái. Đặc biệt, dự án đã làm việc với 8 công ty trong ngành thực phẩm, dệt may, giấy v.v.

 Thu hồi khí Biogas của công ty Heineken tại KCN Hòa Khánh