Khu công nghiệp Hòa Khánh

Dự án hỗ trợ Khu công nghiệp Hòa Khánh từ năm 2014 nhằm hỗ trợ ban quản lý khu công nghiệp và các doanh nghiệp tiếp cận mô hình khu công nghiệp sinh thái. Đặc biệt, dự án đã làm việc với 8 công ty trong ngành thực phẩm, dệt may, giấy v.v.

Thu hồi khí Biogas của công ty Heineken tại KCN Hòa Khánh