KHU CÔNG NGHIỆP AMATA

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Amata City Biên Hòa

Công ty được thành lập vào năm 1994. Tiền thân là công ty liên doanh giữa Amata Corporation PCL, Thái Lan và doanh nghiệp nhà nước Sonadezi của Việt Nam, được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần vào năm 2009, gọi là Công ty Cổ phần Amata (Việt Nam), với Amata nắm giữ 89,99% cổ phần và Sonadezi nắm giữ 10% cổ phần. Công ty phát triển và quản lý khu công nghiệp Amata City Biên Hòa với diện tích 700ha, trong đó khu sản xuất có diện tích 514ha và khu thương mại 19ha được sử dụng để phát triển khu phức hợp thương mại Amata.

Amata cung cấp một cơ sở hạ tầng hiện đại, bao gồm các tiện ích chuyên dùng. Công ty vận hành hệ thống điện ổn định độc lập và quản lý cung cấp nước và xử lý nước thải. Đường xá rộng rãi, bằng bê tông cốt thép, bề mặt phù hợp nhất cho việc vận chuyển hàng hóa có tải trọng lớn.

Năm 2017, Công ty Cổ phần Amata (Việt Nam) đổi tên thành Công ty Cổ phần Amata City Biên Hòa với cơ cấu cổ phần không thay đổi.