14 Mar 2022

Hỗ trợ xây dựng đề xuất và tiếp cận tài chính cho các mô hình cộng sinh công nghiệp tại Khu công nghiệp Trà Nóc 1&2


Thành phố Cần Thơ ngày 14-15 tháng 3 năm 2022 - Nhóm chuyên gia dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu”, Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC) và Công ty tư vấn Sofies (Thụy Sĩ) đã gặp gỡ và trao đổi tham vấn với 5 doanh nghiệp của Khu công nghiệp Trà Nóc 1&2 tại thành phố Cần Thơ vào ngày 14 và 15 tháng 3 năm 2022 để thảo luận chi tiết về việc xác định các cơ hội hợp tác cộng sinh công nghiệp giữa các công ty. Nhóm cũng chia sẻ thông tin về các phương án tài chính khả thi để thực hiện các cơ hội này. Ba cơ hội cộng sinh công nghiệp cho Trà Nóc 1 & 2 đã được đề xuất:

(i)   Tận dụng nước thải sau xử lý làm nước dự trữ cho công tác phòng cháy, chữa cháy của KCN Trà Nóc;

(ii)  Thu gom và phân loại giấy, bìa phế liệu làm nguyên liệu đầu vào cho công ty sản xuất giấy, bao bì;

(iii) Phân loại nước thải loại A trước khi xử lý để tái sử dụng;

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trà Nóc 1&2 đã trao đổi về hiện trạng và những thách thức đối với việc triển khai cộng sinh công nghiệp trên địa bàn. Các bên cùng chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp khả thi cũng như thảo luận kế hoạch công việc tiếp theo.

Các đại diện tham gia buổi họp đều bày tỏ sự quan tâm đến cộng sinh công nghiệp vì họ hiểu rằng những giải pháp này sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho chính doanh nghiệp và sự phát triển bền vững của họ.

Việc xác định các giải pháp khả thi để thực hiện cộng sinh công nghiệp và cộng sinh đô thị công nghiệp là một phần trong hỗ trợ kỹ thuật của UNIDO nhằm chuyển đổi các khu công nghiệp hiện có trở thành khu công nghiệp sinh thái ở Việt Nam.

Nhóm dự án đã gặp gỡ và trao đổi với đại diện các doanh nghiệp tại KCN Trà Nóc 1 & 2 (Tháng 3 năm 2022)