30 Aug 2023

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UNIDO hỗ trợ triển khai hoạt động cộng sinh công nghiệp đô thị tại khu công nghiệp Amata Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày 30 tháng 8 năm 2023 tại Đồng Nai, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai (DIZA) tổ chức cuộc họp với các bên liên quan nhằm thảo luận về tính khả thi, cách thức và kế hoạch triển khai các giải pháp cộng sinh công nghiệp đô thị giữa khu công nghiệp Amata Biên Hòa và khu vực đô thị xung quanh góp phần chuyển đổi khu công nghiệp Amata Biên Hòa theo hướng mô hình khu công nghiệp sinh thái.

Tham dự cuộc họp gồm các đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách môi trường, kỹ thuật của DIZA, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, khu công nghiệp Amata Biên Hòa, các chuyên gia và đại diện của UNIDO.

Tại cuộc họp, ông Lê Xuân Thịnh, chuyên gia của UNIDO trình bày kết quả nghiên cứu tiền khả thi cho các giải pháp cộng sinh công nghiệp đô thị cho khu công nghiệp Amata gồm:

  • Cơ hội 1: Chia sẻ nhân lực và trang thiết bị cứu hỏa giữa KCN Amata với Thành phố Biên Hòa
  • Cơ hội 2: Phát triển năng lượng tái tạo cho các công ty trong KCN Amata
  • Cơ hội 3: Tái sử dụng nước thải sau xử lí để tưới cây trong khuôn viên KCN Amata và đô thị lân cận
  • Cơ hội 4: KCN Amata phát triển nền tảng web dùng chung cho tuyển dụng lao động cho các công ty trong KCN Amata

Trong quá trình tham gia thảo luận, xem xét tính khả thi cho các giải pháp cộng sinh công nghiệp được đề xuất, các đại biểu đánh giá cao những hỗ trợ của Dự án dành cho KCN Amata và ủng hộ việc triển khai các cơ hội cộng sinh công nghiệp đô thị này. Các đại biểu đã thống nhất hai g

iải pháp: “Chia sẻ nhân lực và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ” và “Phát triển web tuyển dụng cho các công ty trong KCN Amata” có ý nghĩa thực tiễn với tính khả thi cao và có thể thực hiện trong thời gian tới

Đối với giải pháp “tái sử dụng nước thải sau xử lý để tưới cây trong khuôn viên KCN Amata và đô thị lân cận” là giải pháp đem lại nhiều lợi ích giúp tiết kiệm chi phí, tuy nhiên gặp phải vướng mắc về quy định pháp lý về tiêu chí cho phép tái sử dụng nước cho tưới cây. Chuyên gia của UNIDO sẽ rà soát lại các tiêu chuẩn quốc tế để từ đó đưa ra các khuyến nghị về chính sách phù hợp.

c đại biểu đánh giá cao ý tưởng và lợi ích khi triển khai điện mặt trời áp mái trên mái nhà xưởng khu công nghiệp, tuy nhiên việc phát triển điện mặt trời phải tuân thủ theo Quy hoạch Điện 8. Như vậy, cơ hội cộng sinh công nghiệp đô thị này chưa thể triển khai thực hiện ngay vì cần xin ý kiến, hướng dẫn của Bộ Công Thương.