08 Oct 2023

Chuyên gia của Tổ chức phát triển công nghiệp liên hợp quốc (UNIDO) giới thiệu về khu công nghiệp sinh thái cho các học viên cao học ngành Quản lý tài nguyên môi trường, trường đại học Tài Nguyên môi trường Hà Nội (HUNRE)

Ngày 8/10/2023, chuyên gia của UNIDO đã giới thiêu về tình hình phát triển khu công nghiệp sinh thái (KCNST) tại Việt Nam cho 47 học viên cao học khóa 8 ngành Quản lý tài nguyên môi trường, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Bà Nguyễn Trâm Anh, Chuyên gia kỹ thuật quốc gia, đại diện cho Dự án KCNST toàn cầu Việt Nam đã trình bày:

-       Sự hình thành và phát triển khu công nghiệp sinh thái trên thế giới

-       Tình hình phát triển khu công nghiệp sinh thái tại việt Nam và những hỗ trợ của UNIDO để chuyển đổi các KCN sinh th

Trao đổi tại buổi học, các học viên cao học đều nhận thấy lơi ích thiết thực khi áp dụng mô hình KCN sinh thái quản lý môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại KCN. Các học viên bày tỏ mong muốn được biết thêm thông tin về công cụ thực hành để hỗ trợ chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái như thực hiện cộng sinh công nghiệp hoặc những thách thức khó khănmà các KCN Việt Nam gặp phải khi chuyển đổi sang KCN sinh thái.

Sau buôi trao đổi, ông Vũ Văn Doanh, Phó Trưởng Khoa Môi trường, HUNRE đánh giá cao các nội dung đã được trao đổi và bày tỏ sự mong muốn của Khoa Môi trường có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa với UNIDO nhằm tăng cường đào tạo lý thuyết và nhằm chuyển tải những kiến thức này phù hợp hơn với những thách thức hiện tại trong lĩnh vực KCN sinh thái và xanh hóa ngành công nghiệp Việt Nam. Những nội dung này cũng rất phù hợp với các môn học cụ thể của Khoa Môi trường như môn học Quản lý môi trường đô thị, khu công nghiệp, làng nghề và môn học Quản lý môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.