19 11 2021

Hội thảo Tập huấn nâng cao năng lực hiệu quả tài nguyên Sản xuất sạch hơn và Cộng sinh công nghiệp

Trong khuôn khổ dự án "Triển khai Khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình Khu công nghiệp sinh thái toàn cầu”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) và Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sỹ (SECO) tổ chức “Hội thảo Tập huấn nâng cao năng lực hiệu quả tài nguyên Sản xuất sạch hơn và Cộng sinh công nghiệp” nhằm cung cấp thông tin về lợi ích của khu công nghiệp (KCN) sinh thái, mô hình KCN sinh thái theo khuôn khổ quốc tế, quản lý KCN sinh thái và các dịch vụ cho các doanh nghiệp trong KCN sinh thái; Giới thiệu khái niệm, phương pháp và công cụ chính trong việc nhận diện và thực hiện các giải pháp hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn (RECP); Khái niệm, phương pháp và công cụ chính liên quan đến phát hiện và thực hiện cộng sinh công nghiệp; Trao đổi về mối quan tâm và mong đợi từ Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước và các doanh nghiệp trong KCN; Xây dựng mạng lưới liên lạc của dự án. Đồng thời lập kế hoạch hoạt động của dự án và các bước hỗ trợ tiếp theo của Dự án với các Doanh nghiệp và các bên liên quan tại Khu Công nghiệp Hiệp Phước - Thành phố Hồ Chí Minh.

Các nội dung nêu trên của hội thảo sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của các hoạt động công nghiệp tại Việt Nam. Đặc biệt với các doanh nghiệp đây là lợi ích thiết thực khi tham gia những hoạt động đào tạo tập huấn tăng cường năng lực thực hành về hiệu quả tài nguyên, sản xuất sạch hơn và cộng sinh công nghiệp.