24 11 2021

Hội thảo Tập huấn nâng cao năng lực hiệu quả tài nguyên Sản xuất sạch hơn và Cộng sinh công nghiệp

Dự án "Triển khai Khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình Khu công nghiệp sinh thái toàn cầu”, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) từ nguồn tài trợ của Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ các khu công nghiệp triển khai thực hiện các cơ hội khu công nghiệp sinh thái nhằm đem lại lợi ích môi trường, kinh tế cho doanh nghiệp thông qua hàng loạt các hoạt động đào tạo tập huấn  tăng cường năng lực thực hành về hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn (RECP) và cộng sinh công nghiệp.

Để phổ biến thông tin đến các Sở, ban ngành liên quan của địa phương, công ty hạ tầng phát triển khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hiệp Phước về chương trình hoạt động và các cơ chế hỗ trợ của Dự án, ngày 24 tháng 11 năm 2021, Ban quản lý Dự án Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC) tổ chức Hội thảo Tập huấn nâng cao năng lực hiệu quả tài nguyên Sản xuất sạch hơn và Cộng sinh công nghiệp.

Đây là một sự kiện quan trọng nhằm cung cấp thông tin về lợi ích của khu công nghiệp sinh thái, giới thiệu khái niệm, phương pháp và công cụ để thực hiện hiệu quả tài nguyên sản xuất sạch hơn và cộng sinh công nghiệp. Qua đó, trao đổi về mối quan tâm và mong đợi từ Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp,  xây dựng mạng lưới liên lạc của dự án. Đồng thời lập kế hoạch hoạt động của dự án và các bước hỗ trợ tiếp theo của Dự án với các Doanh nghiệp và các bên liên quan tại Khu Công nghiệp Hiệp Phước - Thành phố Hồ Chí Minh.