22 11 2022

Hội thảo "Cộng sinh công nghiệp tại Khu công nghiệp Đình Vũ, Hiệp Phước và Amata"

Nhằm tiếp tuc thúc đẩy thực hện các giải pháp KCN sinh thái góp phần chuyển đổi sang mô hình KCN sinh thái tại các KCN, hội thảo về cộng sinh công nghiệp cho các KCN đã được tổ chức vào ngày 22, 24 và 25 tháng 11 năm 2022 tại các Khu công nghiệp Deep C (Hải Phòng), Hiệp Phước (Hồ Chí Minh) và Amata (Đồng Nai).  Hơn 160 đại biểu đến từ các doanh nghiệp tại 3 KCN, lãnh đạo ban quản lý các khu công nghiệp Hải Phòng, Đồng Nai và Hồ Chí Minh, công ty hạ tầng KCN Đình Vũ, Hiệp Phước và Amata biên Hòa Đồng Nai và các sở liên quan tham dự hội thảo tại 3 địa phương này. Đại diện Ban quản lý Dự án UNIDO, các chuyên gia quốc tế và các chuyên gia trong nước tham gia trình bày và chủ trì các nội dung thảo luận tại hôi thảo.

Phát biểu chào mừng Hội thảo diễn ra tại Hải Phòng, ông Bùi Ngọc Hải, Phó Trưởng Ban Quản lý KKT Hải Phòng cho biết, phát triển cộng sinh công nghiệp nói riêng và phát triển KCN sinh thái nói chung đã và đang được quan tâm ưu tiên trong chiến lược phát triển KCN bền vững của Việt Nam, cũng như thành phố Hải Phòng. Phát triển KCN sinh thái là một sự lựa chọn tất yếu của Việt Nam, là một lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp đi nhanh sẽ xây dựng được vị thế cạnh tranh mới. Chính vì vậy mà việc chuyển đổi sang mô hình KCN sinh thái đã được Thành phố đưa vào Nghị quyết số 06/NQ-TU, ngày 7/4/2022 của Thành ủy Hải Phòng về định hướng quản lý, phát triển KCN, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng năm 2030.

Đồng quan điểm với ông Hải, ông Lê Đăng Danh, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai cũng khẳng định việc thực hiện cộng sinh công nghiệp không chỉ giúp các doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, giảm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững. Việc triển khai nhân rộng mô hình cộng sinh công nghiệp không chỉ giúp chuyển đổi sang KCN sinh thái mà kết quả của mô hình này còn tạo tiền đề, động lực để các doanh nghiệp, các KCN khác trên địa bàn tỉnh tham khảo, áp dụng. Ông Danh cam kết Ban quản lý KCN Đồng Nai sẽ phối hợp chặt chẽ với công ty kinh doanh hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho KCN Amata và doanh nghiệp trong KCN triển khai thành công thực hiện cộng sinh công nghiệp.

Để xây dựng các giải pháp cộng sinh công nghiệp tiềm năng sẽ được thực hiện tại mỗi KCN, hội thảo đã cung cấp những hiểu biết chung về khái niệm, phương pháp và công cụ chính liên quan đến nhận diện và thực hiện cộng sinh công nghiệp; cung cấp thông tin về những mô hình cộng sinh công nghiệp đã được nghiên cứu, triển khai thực tế tại Việt Nam và trên thế giới. Ban Quản lý dự án, các chuyên gia trong nước và quốc tế cũng giúp các doanh nghiệp có cơ hội cùng thảo luận sâu hơn về các cơ hội cộng sinh công nghiệp đã có và các cơ hội cộng sinh được chuyên gia xác định trong quá trình đánh giá hiệu quả tài nguyên sản xuất sạch hơn.

Thông qua thảo luận các doanh nghiệp đều nhận thấy vai trò quan trọng của cộng sinh công nghiệp đối với lợi ích của doanh nghiệp và khu công nghiệp. Tuy nhiên kết quả thảo luận cũng cho thấy còn rất nhiều rảo cản pháp lý liên quan đến tái sử dụng nước thải đã qua xử lý và chất thải trong KCN cần được tháo gỡ. Do nhiều doạnh nghiệp trong KCN Hiệp Phước mong muốn được thực hiện các giải pháp cộng sinh công nghiệp sản phẩm phụ (tái sử dụng chất thải rắn), Ông Giang Ngọc Phương mong muốn được Dự án hỗ để đề nghị các cơ quan liên quan đồng ý thực hiện những mô hình điểm về tái sử dụng chất thải trong KCN Hiệp Phước là căn cứ cho các giải pháp chính sách sau này.

Trên cơ sở cân nhắc các lợi ích và các thuận lợi và khó khăn của từng giải pháp cộng sinh công nghiệp, các doanh nghiệp và các chuyên gia đã đạt được sự thống nhất bước đầu về việc thực hiện những giải pháp tiềm năng nhất tại mỗi khu công nghiệp. 

Kết thúc các hội thảo, đại diện ban Quản lý Dự án UNIDO, bà Nguyễn Trâm Anh cho biết sau hội thảo các giải pháp tiềm năng cao được xác định ở trên sẽ được Ban quản lý Dự án cùng các chuyên gia lên kế hoạch thực hiện các nghiên cứu cứu khả thi về mặt kinh tế xã hội và phối hơp với các doanh nghiệp để xây dựng các bước thực hiện cụ thể trong thời gian thời gian gần nhất.