22 11 2022

Tiếp cận tài chính xanh cho các doanh nghiệp và khu công nghiệp chuyển đổi mô hình khu công nghiệp sinh thái

Chương trình tập huấn công cụ tài chính (A2F) do Ban Quản lý Dự án "Triển khai KCN sinh thái theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN sinh thái toàn cầu”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) đồng tổ chức vào ngày 22, 24 và 25 tháng 11 năm 2022 với sự tham dự của hơn 130 đại biểu đến từ các doanh nghiệp, công ty đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Deep C, Hiệp Phước, Amata và ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng, Ban quản lý KCN và CX tp Hồ Chí Minh và Ban quản lý KCN Đồng Nai và các sở ban ngành liên quan tại 3 địa phương.

Mục tiêu của Chương trình tập huấn là nhằm giới thiệu công cụ tiếp cận tài chính mới, cung cấp hướng dẫn thực tế để sử dụng công cụ, quy trình sử dụng công cụ và tiếp cận nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhằm hỗ trợ tiếp cận nguồn tài chính cần thiết cho việc chuyển đổi sang mô hình KCN sinh thái, doanh nghiệp sinh thái.

Trong quá trình triển khai KCN sinh thái, các nhà đầu tư KCN và các doanh nghiệp thứ cấp trong KCN cũng đang phải giải quyết rất nhiều khó khăn, thách thức về nguồn vốn cho hoạt động đầu tư chuyển đổi sang KCN sinh thái, doanh nghiệp sinh thái. Các đại biểu và doanh nghiệp đã được hướng dẫn trực tiếp từ chuyên gia tài chính quốc tế và chuyên gia trong nước về (i) tổng quan công cụ tiếp cận tài chính, (ii) các loại cơ chế tài chính hiện có trong nước và quốc tế; (iii) các nguồn tài chính đa dạng cho các sáng kiến và giải pháp chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái, (iv) Hướng dẫn chi tiết và thực hành công cụ tài chính (A2F).

Trong quá trình thảo luận, 3 nghiên cứu điển hình đã được trình bày và các đại biểu có cơ hội thực hành và vận dụng công cụ tài chính (A2F) kết hợp với phần trình bày sôi động của từng nhóm.

Nhìn chung, các đại biểu tham dự khóa tập huấn cho rằng công cụ tiếp cận nguồn tài chính dễ sử dụng và có nhiều thông tin hữu dụng cho doanh nghiệp trong quá trình tìm kiếm nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu tài chính của họ.

Xem chi tiết công cụ này tại đây: http://eip-vietnam.org/publication/15.

Các đại biểu tham dự tập huấn về công cụ tài chính (A2F) tại thành phố Hải Phòng (22 tháng 11 năm 2022)