12 11 2021

Hội thảo Giới thiệu mô hình Khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam

Ngày 12 tháng 11 năm 2021 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) và Cục Kinh tế Liên bang Thuỵ Sỹ (SECO) tổ chức “Hội thảo giới thiệu mô hình Khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam” nhằm giới thiệu mô hình, lợi ích và xu hướng phát triển Khucông nghiệp sinh thái trên thế giới cũng như giới thiệu cập nhật khung pháp lý về mô hình khu công nghiệp sinh thái được quy định tại Dự thảo Nghị định quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Hội thảo này nằm trong khuôn khổ Dự án “Triển khai Khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình Khu công nghiệp sinh thái toàn cầu”, góp phần quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của các hoạt động công nghiệp tại Việt Nam, đồng thời là tiền đề cho việc xây dựng cơ chế, chính sách về Khu công nghiệp sinh thái nói riêng, cũng như lồng ghép trong các quy định của pháp luật về môi trường, công nghiệp và các chính sách có liên quan. 

Chủ trì Hội  thảo Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Dự án đã phát biểu: “Việt Nam đang từng bước chuyển đổi mô hình phát triển, trong đó có khu công nghiệp theo hướng bền vững hơn, phù hợp với Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh, cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) 2030 của Liên hợp quốc, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và mới đây nhất là cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị các bên (COP 26) tại Glasgow (Anh) về mục tiêu đạt được mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050”. Ông cũng nhấn mạnh về sự phát triển của mô hình Khu công nghiệp sinh thái “Mô hình Khu công nghiệp  sinh thái chỉ thực sự phát huy được vai trò tích cực với chiến lược phát triển bền vững của quốc gia khi được nhân rộng trên cả nước, với các hỗ trợ về chính sách, công nghệ, tài chính, thông tin và cơ chế kết nối chặt chẽ giữa các bên liên quan”.

Bà Lê Thanh Thảo, trưởng đại diện UNIDO tại Việt Nam cho biết: “UNIDO với tư cách là cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc có sứ mệnh hỗ trợ các quốc gia thành viên phát triển công nghiệp theo hướng bao trùm và bền vững (ISID), chúng tôi cam kết luôn sẵn sàng đồng hành hợp tác với Chính phủ và hỗ trợ doanh nghiệp về tư vấn giải pháp kỹ thuật và hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài chính xanh, trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế lâu năm của UNIDO trong phát triển công nghiệp nói chung và Khu công nghiệp sinh thái nói riêng. Chúng tôi hy vọng mô hình phát triển Khu công nghiệp mới này sẽ góp phần thu hút nguồn lực từ tất cả các bên có liên quan, đặc biệt là đầu tư của khu vực tư nhân, để không chỉ chuyển đổi các Khu công nghiệp đang hoạt động theo hướng sinh tháimà còn trong xây dựng các Khu công nghiệp mới, nhằm giúp Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại với chất lượng cuộc sống tốt cho người dân và đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).”

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào 13h30 đến 17h00, ngày 12 tháng 11 năm 2021, với sự tham gia của hơn gần 200 đại biểu đến từ 18 Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế các tỉnh phía Bắc, 35 doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (khu vực phía Bắc), một số tổ chức quốc tế, hiệp hội tại Việt Nam.