Hội thảo “Phát triển KCN sinh thái tại Việt Nam: Chính sách và giải pháp thực hiện”
TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 9 năm 2022

Bài trình bày

Phiên 1: Chính sách và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng khu công nghiệp sinh thái

Giới thiệu một số nội dung mới của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP - Lãnh đạo Vụ quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chuyển đổi và xây dựng mới khu công nghiệp sinh thái trong Nghị định 35/2022/NĐ-CP và dự thảo Thông tư hướng dẫn - Lãnh đạo Ban quản lý dự án "Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu"
Phát triển kinh tế tuần hoàn trong hoạt động công nghiệp gắn với mô hình khu công nghiệp sinh thái - Bà Nguyễn Thị Hồng Liễu, Vụ Quản lý chất thải, Bộ Tài nguyên Môi trường
Quản lý tài nguyên nước theo nguyên tắc kinh tế tuần hoàn - Tiềm năng thực hiện tại các khu công nghiệp - Bà Nguyễn Tú Anh, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Quản lý tài nguyên nước, Viện Khoa học Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phiên 2: Chuyển đổi và xây dựng mới khu công nghiệp sinh thái

2.1 Công cụ hỗ trợ chuyển đổi và xây dựng mới khu công nghiệp sinh thái
Cơ hội tài chính xanh áp dụng cho KCN, doanh nghiệp sinh thái - Ông Nguyễn Tuấn Việt, Phó trưởng phòng Tín dụng, Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam
2.2: Thực tiễn chuyển đổi sang khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam
Phát triển năng lượng tái tạo tại khu công nghiệp DEEP C - Ông Bruno Jaspaert, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần KCN Đình Vũ
Tái sử dụng nước tại khu công nghiệp Amata Thái Lan và tiềm năng áp dụng tại khu công nghiệp Amata Việt Nam - Ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc phụ trách môi trường và nước, Công ty Cổ phần Amata Biên Hòa