Hội thảo tham vấn “Hướng dẫn tái sử dụng chất thải rắn trong các khu công nghiệp tại Việt Nam”
Hà nội, Ngày 15 tháng 2 năm 2023

Bài trình bày