Họp thường kỳ Ban chỉ đạo dự án
Hanoi, Ngày 09 tháng 03 năm 2023

Bài trình bày

Báo cáo tình hình thực hiện dự án năm 2022 - Bà Vương Thị Minh Hiếu, Phó Vụ trưởng, Vụ quản lý khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Giám đốc Dự án