15 02 2023

Hội thảo tham vấn “Hướng dẫn tái sử dụng chất thải rắn trong các khu công nghiệp tại Việt Nam”

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) tổ chức Hội thảo “Tham vấn về khung hướng dẫn tái sử dụng chất thải rắn trong khu công nghiệp tại Việt Nam” nhằm:

 -      Trình bày kết quả nghiên cứu khung pháp lý về quản lý chất thải rắn trong khu công nghiệp và giới thiệu, lấy ý kiến cho dự thảo khung hướng dẫn tái sử dụng chất thải rắn trong khu công nghiệp;

-      Hỗ trợ xây dựng hướng dẫn việc xử lý, tái sử dụng chất thải, phế liệu trong khu công nghiệp theo quy định tại Điều 58, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/5/2022. 

 

Xây dựng, hoàn thiện khung hướng dẫn tái sử dụng chất thải trong KCN

Toàn cảnh hội thảo “Tham vấn về khung hướng dẫn tái sử dụng chất thải rắn trong KCN”

 Bà Vương Thị Minh Hiếu, Phó Vụ trưởng, Vụ quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Giám đốc Dự án tham dự và chủ trì Hội thảo với sự tham dự của hơn 60 đại biểu từ các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường; Ban quản lý KCN, KKT, các công ty hạ tầng và các doanh nghiệp trong các KCN, KKT từ 5 địa phương tham gia dự án; các tổ chức quốc tế như SECO, JICA, UNDP, Ngân hàng Thế giới, IDH; các chuyên gia trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực liên quan.

 Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe bài trình bày của chuyên gia quốc tế, Ông Alessandro Flammini, Điều phối viên dự án UNIDO trụ sở chính trình bày kinh nghiệm quốc tế về tái sử dụng chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn; Ông Lê Xuân Thịnh, Giám đốc Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC) trình bày nghiên cứu điển hình về tái sử dụng chất thải và cơ hội cộng sinh công nghiệp tiềm năng tại các KCN được lựa chọn; Bà Lê Hoàng Lan, chuyên gia môi trường trình bày các quy định pháp lý và thực trạng quản lý chất thải rắn tại KCN, giới thiệu dự thảo khung hướng dẫn về tái sử dụng chất thải rắn trong các KCN tại Việt Nam.

 Trong quá trình thảo luận, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và vướng mắc đang gặp phải trong quá trình triển khai tái sử dụng chất thải rắn và quản lý chất thải rắn tại các KCN. Chuyên gia của UNIDO ghi nhận các ý kiến góp ý của các đại biểu và sẽ tham vấn với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ ngành liên quan để sửa đổi dự thảo hướng dẫn về tái sử dụng chất thải rắn trong các khu công nghiệp ở Việt Nam. 

 Tổng kết và bế mạc hội thảo, bà Vương Thị Minh Hiếu ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp kỹ thuật và thực tiễn từ tất cả các đại biểu. Bà Hiếu nhấn mạnh cần có sự vào cuộc nhiều hơn nữa của các Bộ ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng trong việc hoàn thiện khung hướng dẫn cũng như xây dựng Nghị quyết của Chính phủ về định hướng phát triển KCN, KKT, bao gồm cả định hướng phát triển mô hình KCNST.

 Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu” do Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sỹ (SECO) tài trợ.

Chương trình hội thảo

Bài trình bày

Photos