Giới thiệu

Dự án Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình Khu công nghiệp sinh thái Toàn cầu

Dự án hỗ trợ thực hiện Khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam với cách tiếp cận tương tự Chương trình Khu công nghiệp sinh thái toàn cầu (GEIPP) do UNIDO thực hiện nhằm thể hiện sự khả thi và lợi ích của các phương pháp tiếp cận khu công nghiệp sinh thái trong cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên, hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của các doanh nghiệp, từ đó góp phần vào sự phát triển công nghiệp bền vững và toàn diện ở Việt Nam.

Khuyến khích phát triển và lồng ghép khu công nghiệp sinh thái trong các cơ chế chính sách và quy định liên quan.

Xác định và triển khai thực hiện các cơ hội khu công nghiệp sinh thái nhằm đem lại lợi ích môi trường (như năng suất tài nguyên), lợi ích kinh tế và xã hội cho doanh nghiệp.

Đối tượng thụ hưởng

 Các Bộ có liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ TN&MT, Bộ KH&CN, Bộ Xây dựng và các Bộ khác;

 Chính quyền các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh;

 Khu công nghiệp: Deep C tại thành phố Hải Phòng, Amata ở tỉnh Đồng Nai, Hiệp Phước ở thành phố Hồ Chí Minh và khách thuê;

 Các chính quyền khu công nghiệp khác, các nhà phát triển khu công nghiệp và người thuê được hưởng lợi gián tiếp, chủ yếu từ các hoạt động nâng cao năng lực và nâng cao nhận thức; Ngoài ra, dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển các trường hợp kinh doanh cho các phương án cộng sinh công nghiệp được xác định tại các Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng) và Khu công nghiệp Trà Nóc 1 & 2 (Cần Thơ) trong khuôn khổ Dự án GEF-SECO EIP.

Tin tức